Fundamentální analýza vybraných akcií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybrané společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Tato práce obsahuje teoretický popis využití fundamentální analýzy včetně popisu konkrétních modelů využívaných v rámci fundamentální analýzy, jakožto nástroje pro uřčení vnitřní hodnoty obchodované akcie. V praktické části budu aplikovat tuto analýzu na vybranou akcii za pomoci veřejně dostupných informací.
This thesis deals with the fundamental analysis of stocks selected Telefónica Czech Republic a.s. This paper contains a theoretical description of the use of fundamental analysis including a description of the specific models use dinfundamental analysis as a tool for determining the intrinsic value of traded shares. In the practical part I apply this analysis to the selected share with the help of publicly available information.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, M. Fundamentální analýza vybraných akcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Chlebovský: Jaké je časové omezení vašeho doporučení? - odpovězeno doc. Sojka: Jaká je konkurence na trhu telekomunikací? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO