Tvorba výrobních plánů pro zvolený podnik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výrobních plánu v podniku a porovnání dvou implementovaných ERP systému, který je pro tvorbu a práci s plány vhodnější. Což má posloužit jako jeden z výchozích materiálů společnosti, aby mohla učinit rozhodnutí pro výběr finálního ERP systému. Tedy, který bude nadále používán, a který bude naopak vyřazen z používání.
Bachelor thesis is focused on creation of production plans in bussines and comparing of two ERP systems, which one is more suitable for work with production plans. Result of this investigation should be used as one of many materials for decision which system will be used in future and which will be discarded.
Description
Citation
KADĚRA, Š. Tvorba výrobních plánů pro zvolený podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno. doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.: Opravdu je tok Helios - excel - SAP? Odpovězeno Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.: Jak jste počítal váhu kritérií? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO