Komponenta grafů pro .NET

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V současné době, kdy k osobním počítačům usedá stále více uživatelů, jsou kladeny nároky na jednoduchost a přehlednost vytvořených programů. Jeden ze způsobů, kterým lze jejich práci ulehčit, je tvorba grafických uživatelských rozhraní (GUI). Jestliže program využívá platformu .NET, pak lze pro jejich vytváření využít část její knihovny tříd. Jedním prvkem, který není součástí této knihovny, je i komponenta pro vykreslování grafů. Tvorbou právě takové komponenty se zabývá tato bakalářská práce.
Nowadays, when the number of computer users is still increasing, there are more demands for simplicity and lucidity of created applications. One way, how to make their work easier, is the creation of graphic user interfaces (GUI). If the application uses the .NET Framework, then we can use a part of its class library to create the GUIs more easily. One item that is missing in this library is the chart component. Developing of this kind of component is a topic of this Bachelor's thesis.
Description
Citation
RIEDL, P. Komponenta grafů pro .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-02-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO