Analýza binárních slitin v systému Fe-Cr-Ti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce řeší přípravu slitin Ti-Fe, Fe-Cr a Ti-Cr o vysokém podílu intermediálních fází. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o fázových rovnovážných diagramech. Zabývá se také fázemi vznikajícími v kovových soustavách a binárními diagramy připravených slitin. Experimentální část řeší analýzu fází v odlitých slitinách a jejich určení dle vypočítaných pseudobinárních diagramů. Přestože byly slitiny připraveny z kovů o vysoké čistotě, nebyly po odlití pouze binární a obsahovaly 0,6–1,4 at. % Si. Intermediální fáze se podařilo připravit ve slitinách Ti-Fe a Ti-Cr. Porovnání mikrostruktury slitin s vypočítanými pseudobinárními diagramy ukázalo, že všechny slitiny byly v nerovnovážném stavu.
The aim of this bachelor thesis is the preparation of high volume ratio of intermediate phases in the microstructure of Ti-Fe, Fe-Cr, Ti-Cr. The bibliographic introduction includes basic information about phase equilibrium diagrams. It also includes phases in metal systems and the binary diagrams of the prepared alloys. The experimental part deals with the analysis of the alloy phases. The experimental part also deals with determination of alloys microstructure parts using calculated pseudobinary diagrams. It has been found, that although prepared from pure stock materials, the produced alloys were not binary and contained 0,6–1,4 at. % Si. Intermediate phases were found in Ti-Fe and Ti-Cr alloys. According to the calculated diagrams comparison, all of the prepared alloys were not in equilibrium.
Description
Citation
LAUŠ, L. Analýza binárních slitin v systému Fe-Cr-Ti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
-vlastní obhajoba bakalářské práce -posudek vedoucího práce -posudek oponenta -odpovědi na dotazy oponenta -dotazy k bakalářské práci metoda pro identifikaci intermediálních fází a jejich krystalografie - odpověděl ke spokojenosti tazatele Lavesovy fáze - vlastnosti mikrostrukturní a mechanické - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele porovnání vlastností modifikací alfa a beta titanu - odpověděl ke spokojenosti tazatele porovnání využitelnosti zpevňujících fází - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO