Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA charakteristice. Dále je uvedena problematika přehrávání z gramofonového nosiče pomocí magnetodynamické přenosky a požadavky na kvalitu reprodukce. Následuje výčet vlastností a princip funkce základních typů elektronek, jejich přednosti a výhody pro použití v audio aplikacích. Provedeno je také úspěšné měření vlastností zesilovače a napájecích zdrojů.
This bachelor´s thesis deals with a design and simulation of an audio power amplifier using vacuum tubes to process a phono level signal. The frequency response of suggested solution should comply with the norm specified by RIAA. It also describes a principle of usage a magnetodynamic pick-up, reproduction quality requirements, vacuum tube basic description and also its advantages for audio applications usage. Last part contains a comparison of the vacuum tube and semiconductor amplifier considering signal distortion of the active elements.
Description
Citation
HRUBÝ, O. Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Michal Řezníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO