Optimalizace zdanění fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů, které jsou v dalších částech práce aplikovány na konkrétního poplatníka. V analytické části jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro výpočet daňové povinnosti. V rámci vlastních návrhů řešení je s pomocí nástrojů daňové optimalizace zpracováno několik variant výpočtu daňové povinnosti poplatníka, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tyto varianty jsou mezi sebou porovnány, přičemž je poplatníkovi doporučena varianta, která mu zajistí nejvyšší čistý příjem.
This bachelor thesis is focused on the optimalization of the taxation of a natural person. The theoretical part explains the basic concepts and contexts related to the income tax of individuals and social and health insurance of entrepreneurs, which are applied in other parts of the work to a particular taxpayer. In the analytical part, all necessary information for tax lability calculation is provided. Further are created several variants of the tax liability, including social and health insurance payment, using the tax optimalization methods. These variants are compared with each other, and the best option providing the highest net income is recommended.
Description
Citation
ŠUREČKOVÁ, M. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno Doc. Fedorová: V práci navrhujete zrychlené odepisování . Zabývala jste se dopadem zrychleného odepisování i v dalších letech? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO