Všesměrové roboty – návrh konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá 3D návrhem podvozku holonomního všesměrového robota. Cílem práce je návrh konstrukce dvou všesměrových mobilních robotů. První je tříkolový robot s odpruženým podvozkem. Druhý je speciální robot balancující na míči, díky kterému se pohybuje. U podvozků je brána na zřetel nutnost užití motoru Maxon MCD EPOS. Byla volena co nejjednodušší konstrukce pro zjednodušení případné výroby. Jako modelovací prostředí je zvolen program SolidWorks.
This bachelor thesis deals with the 3D design chassis holonomic omnidirectional robot. The aim of the work is to design two omnidirectional mobile robots. The first one is the three-wheel omnidirectional robot with spring-loaded platform. The second one is the special balancing robot, where the motion wheel is the ball and the robot ride over them. The platform was designed for using with Maxon MCD EPOS motors. The simplest structure of mobile robot was chosen due to simplification of manufacture process. The robot platform design was realized by means of SolidWorks software.
Description
Citation
KUBÍČEK, M. Všesměrové roboty – návrh konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO