Řízení pohledávek v obchodní korporaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. Následně v praktické části se zabývá analýzou současného stavu pohledávek v konkrétní obchodní korporaci. V návrhové části jsou představeny návrhy a doporučení ke zlepšení řízení pohledávek.
This bachelor thesis deals with issues of receivables from business relations in the selected business corporation. In the theoretical part there are described the ways which you can prevent the problem receivables, or how to solve them. Subsequently, in the practical part deals with analysis of the current state of receivables in a particular business corporation. In the design section are presented suggestions and recommendations to improve the management of accounts receivable.
Description
Citation
ŠŤASTNÁ, N. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno Ing. Doubravský: Má společnost i odběratele ze zahraničí? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO