Využití analýzy peněžních toků pro finanční řízení stavebního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo posouzení finančního řízení a to především s důrazem na řízení peněžních toků pomocí poměrových ukazatelů společnosti PaPP, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010. Práce je rozdělena na 2 hlavní části a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vývoj a úkoly finanční řízení a dále na finanční analýzu vybraných poměrových ukazatelů konstruovanými na bázi cash-flow a na Kralickuv Quick-test. . Na teoretické poznatky navazuje část praktická, kde je představena společnost a provedena samostatná finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů. Finanční situace a zdraví podniku bylo také vyhodnoceno pomocí bonitního modelu – Kralickuv Quick-test.
The aim of this bachelor´s thesis is to evaluate financial management with emphasis on management of cash-flow with the aid of ratio indicators of the company PaPP, spol. s r.o. in the years 2007 – 2010. The thesis is divided into 2 main parts – theoretical and practical part. The theoretical part deals with development and function of financial management and also financial analysis of selected ratio indicators constructed on base of cash-flow and Kralick Quick-test. On theoretical knowledge continued the practical part, where is introduced the company and aplicated financial analysis with the aid of ratio indicatros. Financial situation and company´s health is evaluated by creditworthy model – Kralick Quick-test.
Description
Citation
MLČKOVÁ, J. Využití analýzy peněžních toků pro finanční řízení stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO