Uplatnění marketingu v řízení průmyslového podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moja bakalárska práca poskytuje informácie o uplatňovaní marketingových nástrojov v riadení priemyselného podniku Sauer-Danfoss, a. s., ktorý sa zaoberá výrobou a montážou mobilnej hydrauliky. Analyzujem súčasné využívanie marketingových nástrojov vo firme a na základe zistení sa snažím navrhnúť nové vhodné riešenia využitia týchto nástrojov na zvýšenie ich účinnosti.
My bachelor's thesis provides informations about marketing utilization in the industrial company Sauer-Danfoss, a.s. which deals with production and instalation of mobile hydraulics. I analyze actual usage of marketing tools in the company based on the findings and try to propose new solutions appropriate to use these tools to increase their effectiveness.
Description
Citation
VOZÁRIKOVÁ, R. Uplatnění marketingu v řízení průmyslového podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO