Detekce síňových extrasystol v EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou detekce síňových extrasystol z EKG signálu. V první části práce je popsán elektrokardiogram, převodní systém srdeční a extrasystoly. Extrasystoly jsou předčasné srdeční stahy, které vznikají v ektopických ložiskách. Další části jsou věnovány předzpracování EKG signálu, výběru příznaků, jejich redukci a klasifikačním metodám. V poslední části je realizovaná metoda detekce a výsledky klasifikace.
This thesis discuses detection of premature atrial contraction from ECG. In the first part, thesis describes electrocardiogram, cardiac conduction system and extrasystoles. Extrasystoles are premature contraction caused by ectopic heartbeats. Next part is devoted to signal preprocessing, the feature description methods, reduction of feature vector and methods of classification. Realized method and results of classifier are discused in the last part.
Description
Citation
MISTROVÁ, J. Detekce síňových extrasystol v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Penhaker položil otázku k sumarizaci a detekci dat. Co získáme derivací dat. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO