Mikroprocesorem řízený regulátor teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat mikroprocesorem řízený regulátor teploty, který bude ovládán pomocí PC, nebo přímo ze svého ovládacího panelu. Regulátor by měl sloužit pro regulaci teploty například v místnostech, nebo v pecích, kde se využívá pro výrobu tepla energie elektrická. Tento regulátor je schopen měřit teplotu prostřednictvím připojených senzorů teploty a to termistoru PT100 a termočlánku typu K a regulovat teplotu pomocí topného tělesa připojeného na výkonovou výstupní část regulátoru. V práci je rozebrána problematika měření teploty pomocí termočlánků a termistorů, dále jsou uvedeny způsoby řízení a spínání střídavého elektrického napětí pro ovládání.Dále se práce zabývá návrhem PSD regulátoru s jeho následnou realizací. Regulátor je dále testován na Mikrokondenzační vysoušecí peci vyvinuté pro výzkum UTB ve Zlíně.
The aim of the work was to design and carry out a microprocessor driven temperature controller which will be operated by PC or immediately by its own control panel. The controller should serve, for example, as a regulation of temperatures in rooms, in ovens where electrical energy is used for heat production. This controller is able to measure temperature through connected temperature sensors, which means a thermistor PT1000 and a thermocouple type K, and to regulate temperature by the help of a heating body connected to the power output part of the controller.In this piece of work there is an issue of temperature measuring by the help of thermocouples and thermistors analysed, there are also mentioned the means of controlling and switching of alternating electrical tension for power operating and analysis of an issue of device connection and communication by the help of RS232 interface and USB with PC. The work also deals with a design of PSD controller with its subsequent realisation. The controller is tested on a micro-condensational siccative oven developed for the UTB research in Zlín.
Description
Citation
PERŮTKA, M. Mikroprocesorem řízený regulátor teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO