NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zadaným tématem je dostavba uliční proluky na rohu ulic Bratislavská a Stará v Brně Zábrdovicích. Stavba musí splňovat požadavky na polyfunkční městský dům s převažující funkcí bydlení, doplněnou o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Hlavní ideou je alespoň částečné zlepšení sociální vyloučenosti místa a zdejších obyvatel. Zároveň se ale také pokouším reagovat na velmi zvláštního genia loci, který je s tímto prostředím spojený. Myslím si, že jeho výrazná specifičnost je jednou ze silných stránek, která by se měla dále rozvíjet a posilovat. Stejně jako jiné části měst uzavírající se před svým okolím z důvodů historických, ekonomických, politických nebo jiných, vytváří si i Zábrdovice svou individualitu, kterou nikde jinde nenajdeme. Návrhem je zástavba určená z většiny pro sociální bydlení, které je v parteru doplňováno o městské funkce – obchodu, služeb, kultury. V severní části parcely je oddělený objekt sociálního centra / nízkoprahového zařízení, které by se mělo zaměřit na problémy bezprostředního okolí.
The assigned task is the completion of construction of block gap on the corner of Bratislavská street and Stará street in Brno – Zábrdovice. The building has to meet the requirements for multifunctional municipal house with the main function of housing, as well as the other functions and spaces needed in the area. The main idea is, at least partly, to improve the social exclusion of the area and local residents. Also, I try to react to very special genius loci of place which is connected to that area. In my opinion, one of the area´s advantages is its uniqueness, which should be developed and appreciated. Along with the other city districts, Zábrdovice has been closing from its surroundings because of the historical, economic, political and other reasons, and it has created its own individuality, which we cannot find anywhere else. The project is the construction mainly consisting of social housing, which is completed with other municipal functions – shop, services, culture – on the ground floor. In the northern part of the plot, there is separated object of social centre/low-threshold treatment program which would focus on problems in the neighbourhood.
Description
Citation
ŽENATÝ, R. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO