Rychlonabíječka pro trakční akumulátor elektromobilu "Peugeot106 electric"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato Diplomová práce navazuje na Semestrální projekt 1 a Semestrální projekt 2 z minulých let studia. Práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlonabíječky pro elektromobil Peugeot 106 electric. Elektromobil je v práci nejprve stručně popsán. Jsou zde uvedeny jeho parametry a také způsob dobíjení jeho akumulátoru. Dále se práce zabývá koncepcí rychlonabíječky a jejím teoretickým návrhem. Práce důkladně popisuje zvolené silové, řídící, budící, regulační a ochranné obvody rychlonabíječky. Dále je v práci podrobně uveden postup při praktickém sestavování rychlonabíječky. Je zde popsáno dimenzování jednotlivých součástek, jsou ukázány fotografie daného zařízení a uvedena všechna schémata zapojení. V neposlední řadě jsou v práci zveřejněny výsledky měření na sestavené rychlonabíječce.
This diploma thesis refers to Terminal project 1 and Terminal project 2 from former years of my studies. This work engages in design and construction of high-current charger for the electric vehicle Peugeot 106. Firstly, there is given an account of electric vehicle. There is made reference to its parameters and the way of its battery charging part. Secondly, the work deals with design concept of high-current charger and with its theoretical lay-out. Respectively, this work substantially touches on issues of chosen power, control, regulative and protective circuits of high-current charger. Thirdly, practical assembly procedure of high-current charger is detailed. Dimensioning of particular elements is described in this work. Photos and schemes of given apparatus are shown. Last but not least, results of measurement on assembled high-current charger are stated in this work.
Description
Citation
LANGER, R. Rychlonabíječka pro trakční akumulátor elektromobilu "Peugeot106 electric" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Chrápavý (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Lapčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Teoretická i praktická náročnost práce byla vysoká, práce má celkově velmi dobrou úroveň.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO