Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zhotovení technologické dokumentace pro malosériovou výrobu, která se vztahuje k podniku Bábor Eurodance. Práce se dělí do dvou pasáží. První pasáží je teoretický úsek, který v sobě zahrnuje dvě části – klasickou výrobní a řemeslnou výrobní část. Praktický úsek se pak zabývá popisem současného stavu podniku a návrhem samotné technologické dokumentace pro tento podnik, která je výsledkem mé invence.
This bachelor work describes the design of manufacturing technology for small batch production documentation that relates to the enterprise Bábor Eurodance. The work is divided into two parts. The first passage is a theoretical section which includes two sections - a classic production and craft production part. The practical section deals with the description of the current state of business and the proposal itself technological documentation for this company that is the result of my invention.
Description
Citation
HŮLKOVÁ, L. Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Milada Dittrichová (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO