Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném zásobování teplem i přes široké možnosti volby distribuce tepla. Práce se proto pro srovnání zabývá nastíněním nejběžněji používaných neobnovitelných zdrojů. Realizace nového systému centralizovaného zásobování teplem představuje rozsáhlý projekt a obnáší návrhy zdrojů tepla, výměníkových stanic a tepelných sítí.
Point of this bachelor’s thesis is in acquainting with district heating problems. Emphases is posed for a technologic items of this system. Present trend is the cause of dissemination of biomass utilization in district heating over liberal possibility of distribution of heating. So bachelor’s thesis deal with vignette common fossil fuel. A new district heating system realization visualize extensive project and include project of thermal source, junction exchange station and heat distribution.
Description
Citation
SOUDEK, O. Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO