Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto programu do mechatronického exponátu. Teoretická časť sa zaoberá metódami snímania vzdialenosti a hĺbky. Objasňuje jednotlivé princípy bezkontaktného nedeštruktívneho merania vzdialenosti a hĺbky spolu s porovnaním ich výhod a nevýhod.
This bachelor’s thesis deals with creation of communication protocol for Intel® RealSense™ cameras in MATLAB, creation of program which finds certain objects in image using depth map and implementation of this program into mechatronic exponate. Theoretical part deals with methods of depth and distance scanning. It clarifies principles of contactless and nondestructive measurement of depth and distance along with comparison of their advantages and disadvantages.
Description
Citation
GELO, L. Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Je možné modifikovat program či manipulátor pro umožnění uchopení i tvarově komplikovaných těles? Proč pracujete pouze s bílými tělesy? Mohl byste blíže popsat objekty implementované ve vašem programu? Co v programovacím prostředí představuje konstruktor? Šla by pro vaši aplikaci využít i ortogonální transformace souřadných systémů? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO