Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je problematika tržního oceňování podniků. Teoretická část obsahuje základní pohledy a přístupy pro oceňování podniků. Představuje většinu používaných (i méně používaných) metod pro oceňování a doporučení pro jejich užití. Praktická část se již zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků.
The subject of this Diploma thesis is problem of the Estimation of Company Market Value. Theoretical part contains elementary perspectives and possibilities for Estimation of the Company Market Value. This thesis presents most of using (so less using) techniques for evaluation end rocommendation for its using. Pracitical part includes estimation of real company market value by profit method of discounted cash flow.
Description
Citation
KARASOVÁ, P. Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Ing. František Bednář (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO