Most na silnici I/42 v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce na silnici I/42 v Brně mezi městskými částmi Královo Pole - Pisárky.Práce obsahuje statický výpočet mostní konstrukce o jednom poli,který je navržen ve třech variantách.Zvolená varianta je z železového betonu konstantního průřezu o délce 13,2 m.Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým softwarem a porovnán s ručním výpočtem metodou spolupůsobící šířky desky.Posuzování konstrukce je počítáno ručně dle Nrmy ČSN EN 1992-1-1.Výpočet je proveden bez časové analýzy.
The subject work is to design bridge construction on the road I/42 in Brno between neighborhoods Kralovo Pole - Pisarky. The work includes construction of bridge structural analysis of one field, which is designed in three versions. The selected option is of constant cross-section of reinforced concrete with a length of 13.2 m load effects calculation is made by computer software Scia Engineer for study and compared with manual calculation method of co-latitude records. Assessing the structure is calculated by hand according to EN 1992-1-1. The calculation is performed without time analysis.
Description
Citation
GRUNT, M. Most na silnici I/42 v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO