English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ve 21. století můžeme s jistotou hovořit o významném počtu lidí, kteří používají angličtinu, ať už v každodenní komunikaci, nebo se ji intenzivně učí. Angličtina se stala světovým jazykem vědy, techniky, vzdělávání a podnikání a jako hlavní komunikační nastroj obdržela status Lingua Franca (ELF). Anglický jazyk využívají představitelé různých kultur, a proto se angličtina vyvinula na úroveň nadnárodního jazyka, který propojil vlastnosti různých jazyků a kultur. Ačkoli je výzkum v oblasti ELF stále ještě v počáteční fázi vývoje, pokusím se v této semestrální práci o identifikaci jeho specifických rysů, a to v reklamních kampaních v IT sektoru s využitím tiskových zpráv od předních světových IT společností.
In the 21st century, we can undoubtedly speak about a significant growth in the number of people who either use English on a daily basis or learn it intensively. English has become a global language of science, technology, education and business. As a main tool for communication, English has been granted the status of a Lingua Franca (ELF). Used by the representatives of various cultures, English has developed into a supranational language which has implemented authentic characteristics of different languages and cultures. Although ELF research is still considered to be in its initial phase, I will endeavor to identify specific features of ELF in IT advertising campaigns, using press releases of leading international IT corporations.
Description
Citation
ARUTSIUNIAN, A. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PaedDr. Alena Baumgartnerová (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student přehledně prezentoval svou bakalářskou práci a všechny otázky zodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO