Zlepšování procesu evidence materiálu ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na zlepšenie procesu evidencie skladovaného materiálu v sklade spoločnosti A.G.E.S s.r.o. Teoretická časť vymedzuje pojmy, potrebné na pochopenie danej problematiky. Nasleduje analýza a vyhodnotenie súčasného stavu procesov v spoločnosti, pomocou dostupných analytických metód. V poslednej časti práce sú predstavené možnosti zlepšenia procesu, a vytvorenie vlastného riešenia na základe výberu najvhodnejšej z predstavených možností.
The bachelor thesis focuses on improving the process of material registration in the warehouse of the company A.G.E.S. s.r.o. The theoretical part defines terms necessary to understand the given issue. This is followed by the analysis and evaluation of the current state of processes in company by using available analytical methods. In the final part of the thesis is presentation of options for process improvement and own solution is created based on the selection of the most suitable option.
Description
Citation
SARNOVSKÝ, M. Zlepšování procesu evidence materiálu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Kuba, Ph.D., DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Otázka vedoucího Ing. Bartošek: nebyla položena Otázka oponenta Ing. Juřica: Považujete v daném podniku za důležitější změnu procesu, nebo odstranění neefektivní činnosti a proč? - zodpovězeno Otázka doc. Chlebovský: Jak využijete zbývající finance z rozpočtu? - zodpovězeno Otázka Ing. Mráček: Jak moc ocení zaměstnanci požadavek na jejich větší efektivnost? - zodpovězeno,
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO