Návrh komunikačního mixu kosmetické značky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného komunikačního mixu, který vychází z analýzy současného stavu obchodní značky RevitaLash. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje seznámení se s teoretickými východisky pro zpracování komunikačního mixu. Druhá část je zaměřena na představení společnosti a provedení analýzy. Třetí část se zabývá návrhem doporučení pro zlepšení komunikačního mixu a marketingové strategie obchodní značky RevitaLash.
Bachelor thesis is focused on proposal of communication mix that is based on analysis of current situation of cosmetic brand RevitaLash. Bachelor thesis has three parts. Theoretical part focuses on theoretical background needed for analyzing of communication mix. Second part contains the introduction of the cosmetic brand and the analysis of current situation. In the third part there is proposal of improvement of communication mix and marketing strategy of cosmetic brand RevitaLash.
Description
Citation
LIŠKOVÁ, J. Návrh komunikačního mixu kosmetické značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce: zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce: zodpovězeno v plném rozsahu. doc. Myšková: Jakým způsobem byste řešila zmíněné reklamní předměty. V jakém rozsahu a jaký způsob distribuce byste zvolila? - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Benátský: Má společnost zastupující tuto značku nějaký business plan? Jaká je předpokládaná výše zisku a předpokládaný bod zvratu této společnosti? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO