Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému ve mnou vybrané společnosti a následným návrhem změn, které by vedly ke zlepšení současné situace. Teoretická část práce slouží jako východisko pro provedení analýz společnosti a informačního systému v praktické části práce. Na základě nalezených nedostatků jsou v praktické části práce navrženy změny, které by měly vést ke zefektivnění procesů a eliminaci nalezených rizik.
This bachelor’s degree is considering about an information system in company by my choice and planning of the changes which can make the situation better. Theoretical part of this essay works like a base for analysing the company and information system in the practical field. There are mentioned changes based on founded results in practical part, too. Those changes should streamline and eliminate risks for information system or company.
Description
Citation
ŽIŠKOVÁ, K. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-30
Defence
Otázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc Z konkrétně jakých analýz jste došla k vašim návrhům řešení? Odpovězeno Jakým způsobem se měří efektivnost informačních systémů? Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc Kolik jste měla celkem respondentů? Odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Jak jste vyčíslila úspory v případě zavedení změny v podobě tlačítka do IS? Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO