Komunikační mix cestovní agentury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh na jeho zlepšení, který je zaměřen zejména na oblast reklamy a podpory prodeje. Tento návrh povede k získání vyššího počtu klientů a k větší konkurenceschopnosti.
This bachelor´s thesis deals with marketing issues in tourism. There are investigated the current communication mix of small travel agency and its services. After finding out the current state of the communication mix, followed by a proposal for its improvement, which is focused mainly on advertising and sales promotion. This proposal will leads to obtaining a higher number of clients and bigger competitiveness.
Description
Citation
MATYÁŠOVÁ, L. Komunikační mix cestovní agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO