Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dvou poboček Baierová spol. s.r.o. a jejich porovnáním. Jsou zde obsaženy především ukazatele, které mají přímý vliv na finanční výsledky, a to tržby, počet zákazníků a nákup na jednoho zákazníka. Práce obsahuje teoretická východiska pro správnou analýzu a rozbor a dále praktickou část, kdy jsou tyto východiska uplatněna v praxi.
This bachelor thesis is focused on analysis selected economics indicators of two subsidiaries of Baierová spol. s.r.o. company. Selected indicators has straight effect to financial results of company, like sales, number of customers and average sales to one customer. Thesis includes theoretical background for correct analysis and practical part, where is the theoretical background applied in real.
Description
Citation
ČUPR, J. Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
oponent Ing. Klučková - Z jakého důvodu management ve firmě sleduje průměrný nákup na jednoho zákazníka ? Co k tomu management vede a jakou má pro tuto skutečnost motivaci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO