Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství. Popisovanými průmyslovými sběrnicemi jsou PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, Interbus a CAN. Každá kapitola obsahuje detailní informace o určité sběrnici. Na závěr je uvedeno shrnutí popisovaných sběrnic a jejich srovnání.
This Bachelors Work is a search type. It includes information summary about industrial buses used in the area of programmable logic controllers, which are used in laboratory programmable logic controllers of Institute of Automation and Computer Science on Faculty of Mechanical Engineering. Described industrial buses are PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, Interbus and CAN. Every chapter includes detailed information about each bus. Work ends with summary of described buses and their comparison.
Description
Citation
DRÁBEK, J. Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO