Návrh zařízení umožňujícího opětovné připojení větroně k vlečnému letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvojdílného systému pro spojení větroně a vlečného letounu ve vzduchu. Teoretická část se zabývá shrnutím principu funkcí větroňů a analýzou uskutečněného pokusu o opětovné spojení. Praktická část probírá navržené části konceptů, které by mohly funkci plnit a pomocí jejich kombinace je vytvořeno finální konstrukční řešení. Řešení je zpracováno ve výkresové dokumentaci a ověřeno manuálními a MKP výpočty.
This bachelor thesis deals with the design of a two-part system for connecting a glider and a towing aircraft in the air. The theoretical part deals with a summary of the principles of glider functions and an analysis of the reconnection attempt. The practical part discusses the proposed parts of the concepts that could fulfil the function and their combination forms into a final design solution. The solution is displayed in the drawing documentation and verified by manual and FEM calculations.
Description
Citation
RYBA, F. Návrh zařízení umožňujícího opětovné připojení větroně k vlečnému letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Materiály pro výrobu stabilizačního koše. - odpovězeno 2. Způsoby navádění větroně do koše. - odpovězeno 3. Jde o práci teoretickou nebo praktickou s výstupem? - odpovězeno 4. Jakým způsobem je nutné udělat úpravu skořepiny trupu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO