Vodorovný šnekový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalářská práce je konstrukce vodorovného šnekového dopravníku pro přepravu vápenného hydrátu na dopravní vzdálenost 15 m. V práci je proveden funkční výpočet dopravníku, určení hlavních rozměrů a také návrh pohonu. Dále je proveden pevnostní výpočet hřídele šneku. V přílohách je veškerá požadovaná výkresová dokumentace se zobrazenými hlavními částmi a prvky šnekového dopravníku.
The content of this bachelor’s work is the construction of the horizontal worm conveyor for the transport of the calcareous hydrate, for the transport in the distance of 15 metres. There is a funkcional calculation of the conveyor in the work, assessment of he main dimension and also the design of the drive. There is also perform calculation of the solidity of the shift of the conveyor. All desiderative documentation of the drawings is in the annexes, with the describe main parts and elements of the conveyor.
Description
Citation
NADYMÁČEK, T. Vodorovný šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO