Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na volbu optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelské subjekty. Hlavním kritériem výběru je minimalizace daňové povinnosti. Práce specifikuje vybrané formy podnikání a s nimi související rozdíly ve stanovení výsledné daňové povinnosti a navrhuje optimální variantu.
The bachelor´s thesis is focused on choice of optimal legal form of business organization for actual business subjects. Main choice criterion is minimalisation of tax liability. The thesis specifies chosen forms of business organization, related differences in determining resulting tax liability and suggests the most optimal form.
Description
Citation
VLAŠICOVÁ, I. Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno Doc. Fedorová: Jakou formu podnikání navrhujete jako optimální řešení pro Vámi analyzovanou situaci? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO