Technologie zhotovení odlitků "na hotovo"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků na hotovo, tedy bez nutnosti dalšího obrábění, tzv. „Net-Shape“. Zaměřena je především na technologii vytavitelného modelu, spalitelného modelu, skořepinového lití „Croning“, tlakové lití, lití do kokil a odstředivé lití. Všechny tyto technologie jsou porovnány z hlediska specifických vlastností, rozsahu použití, ekonomiky výroby, výhod, nevýhod, výsledné kvality odlitků a dalších důležitých faktorů.
This thesis has the task to gather basic information about the technologies used in the manufacture of finished castings, i.e. without further processing, the so-called "Net-Shape". It is focused on technology investment pattern, the combustible model shell casting "Croning“, die casting pressure, die casting to ingot and centrifugal casting. All these technologies are compared in terms of specific features, range use, production economy, the advantages, disadvantages, the resulting quality of castings and other important factors.
Description
Citation
BARTOŠ, F. Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO