Zakládání od píky - Zakládání v oblasti Horního Štěpánova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této práce je zhodnocení základových poměrů v oblasti Horního Štěpánova. Ze zkoumané oblasti budou vybrány tři charakteristické lokality, pro které budou navrženy vhodné základové konstrukce (plošné či hlubinné) vyhovující na únosnost a sedání. V závěru práce dojde ke zhodnocení těchto lokalit.
The thesis focuses on evaluation of foundation conditions in Horní Štěpánov region. From this region will be chosen three typical localities, for which will be designed appropriate foundation constructions (shallow or deep) which meet the bearing capacity and settlement. In the end of thesis will be comparison of those localities.
Description
Citation
ŠČUDLA, M. Zakládání od píky - Zakládání v oblasti Horního Štěpánova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO