Marketingový mix společnosti Fabricland

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti Michaela Směřičková (Fabricland). V teoretické části se věnuji teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. V praktické části jsem provedla podrobnou analýzu marketingového mixu vybrané společnosti a také poskytla návrh na účinnou propagaci jejich produktů a celkového marketingového mixu. To by mělo firmě přinést lepší pozici na trhu, zvýšení zisku a vyšší spokojenost zákazníků. Společnost podniká v oblasti krejčovství.
This bachelor thesis is concentrated on the marketing mix of Michaela Směřičková (Fabricland) company. In the theoretical part I focused on theoretical foundation of marketing mix, primarily of the services of marketing mix. In the practical part I carried out a detailed analysis of the marketing mix in the chosen company and I also provide a proposition for increasing the efficiency of promotion of their products and of the total marketing mix. This should bring an improvement in the market position, increase of profits and higher satisfaction of customers. The company does business in the tailoring sector.
Description
Citation
SMĚŘIČKOVÁ, M. Marketingový mix společnosti Fabricland [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeny. Otázky oponenta: Zodpovězeny. Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.: Jak velké jsou prodeje zkoumané společnosti? Jaký efekt očekáváte, že přinesou navrhovaná opatření? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO