Využití VBA jako nástroje pro tvorbu indexu známek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této práce je zpracování E-indexu pro základní a střední školy. Hlavním účelem je vytvořit program, který zjednoduší a zpřehlední hodnocení žáků na škole. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se bude probírat problematika indexu v oblasti školství. Praktická část je zaměřena na reálné zpracování problematiky v programovacím jazyku Visual Basic for Application v prostředí Microsoft Excel.
The content of this work is processising e-index for elementary schools and high schools. The main purpose of this work is to create a programme, which will make marking the students easier and clearer. Work itself is devided into theoretical and practical part. In theoretical part, there will be discussed issue of index in education field. Practical part is focused on processing this issue in the processing programming language Visual Basic for Application in Microsoft Excel environment.
Description
Citation
STEKLÝ, T. Využití VBA jako nástroje pro tvorbu indexu známek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky oponenta: zodpovězná doc. Zich: Kdo je klientem v práci? Jak je systém flexibilní? zodpovězené dr. Michalíková: Existuje nižší počítačová gramotnost u učitelu, rodiču, jak ste to řešil v práci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO