New Possibilities for Reuse of Industrial Buildings and the Work of Re–FACT Community

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Re-FACT community is a group of professors with interest in questions of conversion industry buildings and industry archaeology. One of the members is professor Helena Zemánková from Faculty of architecture in University of technology, Brno. International workshop for students of architecture is organized every year for last ten years. There are projects in topic of reuse industry objects. In last year I had a chance to participate in workshop in title Silos Granari. Silo as symbol and city as complex was topic, what are the possibilities of conversion in connection to harbour and city. I was in workshop in Differdange in 2014 where we were solving conception of turbine hall as Museum of new technologies. Each workshop is organized by different member of team Re-FACT in different part of Europe. I would like to present these projects in which I was participating and take a back look on impact in locality or object of workshop.
Re-FACT komunita je skupina profesorov zaoberajúca sa otázkami konverzii priemyselných objektov , územným rozvojom a otázkami udržitelného rozvoja. Jedným z členov je aj profesorka Helena Zemánková pôsobiaca na Fakulte architektúry VUT v Brně. Každoročne sa už skoro destať rokov organizuje medzinárodný workshop pre študentov architektúry, kde sa riešia nové možnosti využitia priemyselných objektov. V minulom roku 2015 som mala možnosť zúčastniť sa workshopu pod názvom Silos Granari. Riešila sa tu otázka prestavby sila ako symbolu mesta a jeho postavenie k nemu - spôsoby a možnosti jeho využitia v nadväznosti na prístav a mesto. V roku 2014 sa konal wokshop v Differdange kde sme riešili koncepciu turbínovej haly ako Múzeum nových technológii. Každý workshop je organizovaný iným členom Re-FACT týmu a teda aj v inej lokalite Európy. Chcela by som tu predstaviť projekty, na ktorých som sa podieľala a poohliadnuť sa, aký mal dopad workshop na dané miesto či objekt.
Description
Citation
6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. 2016, s. 6-13. ISBN 978-80-214-5418-7.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO