Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca je venovaná revízií elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 1610. Ďalej sa zameriava na meracie metódy a ich problematiku pri vykonávaní revízie elektrického spotrebiča. Výsledkom práce je vyhotovenie revíznej správy.
The bachelor thesis in focused on revision of electrical equipment in accordance with the law STN 33 1500 and STN 33 1610. It also focuses on measuring methods and problems during performance of revision of electric equipment. The result of the thesis is the evaluation of a review report.
Description
Citation
PORUBSKÝ, O. Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Problematika měřících a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení“. Prezentace práce byla stručná. Na otázky oponenta student odpověděl stroze. Zadání práce bylo sice formálně splněno, ale rozsah experimentálních prací ani rozsah teoretické části zahrnující rešerši neodpovídal požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Student si k demonstraci metody vybral příliš jednoduché zařízení (revize jediného motoru). Diskuze ukázala, že student má jen povrchní znalosti dané problematiky a neumí vysvětlit podstatu měření „impedanční smyčky“, ani výsledky měření, které jsou uvedeny v Tab. 6-2.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO