Čtyřnohý kráčejicí robot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je zhodnocení možností bezdrátové komunikace a senzorického vybavení pro čtyřnohého kráčejícího robota. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá podrobným průzkumem trhu v oblasti bezdrátových komunikačních modulů. Poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými technologiemi, především ve způsobu přenosu signálu, v technických parametrech, ale také v komunikačních protokolech. Další část práce je zaměřena na senzorické vybavení s důrazem na možnost využití pro čtyřnohého kráčejícího robota. Obsahuje stručný výčet senzorů, které lze zakoupit na českém trhu s rozdělením podle snímané veličiny. Tyto dvě části tvoří základ pro poslední část, ve které jsou vybrány vhodné komunikační moduly spolu se senzory a praktická realizace bezdrátového přenosu dat včetně řízení a vizualizace. Výsledkem je kompletní komunikační řetězec od uživatele k robotu.
The object of this thesis is an analysis of the possibilities of a wireless communication and a sensor‘s equipment for a four legged walking robot. The thesis is divided into three parts. In the first part there is a particular sale’s exploration in the section of the wireless communication modules. It refers to the differences among technologies in the methods of signal transmission, the technical parameters but also in the communication protocols. The next part of this thesis is focused on sensor’s equipment with the accent on the possibility of use for a four legged walking robot. It contains a short listing of sensors, which are available in the Czech Republic with division based on the type of sensing magnitude. These two parts make a base for the last part where I have chosen suitable communication modules along with sensors and realization wireless data transfer including control and visualization. The result of this thesis is the complete communication block from the user to the robot.
Description
Citation
FISCHER, J. Čtyřnohý kráčejicí robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Na otázky oponenta práce ohledně jakých dat provádí student vizualizaci v PC aplikaci odpověděl. Otázky komise: 1. Otázka na volba konkrétního modulu Student na otázku odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO