Návrh tvaru kapoty závodního vozidla na základě analýzy proudění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá snižováním aerodynamického odporu pneumobilu. Shrnuje poznání v oblasti aerodynamiky vozidel a principu CFD simulací. Podstatou práce je návrh tvaru kapoty pro závodní pneumobilu Typhoon, vyvíjeného na FSI VUT, pro co nejnižší odpor vzduchu. K pozorování a analyzování vlivu tvaru kapoty na aerodynamické vlastnosti je využíváno CFD simulací. Navržené tvarové řešení kapoty významně přispívá ke snížení aerodynamického odporu oproti stávající kapotě. Díky tomu jsou zlepšeny výkonnostní parametry vozidla od maximální rychlosti až po dojezdovou vzdálenost. Získané poznatky můžou také pomoci při dalším vývoji pneumobilů a při zlepšování nastavení výpočetního modelu popsaném v práci.
The bachelor’s thesis deals with reducing aerodynamic drag of a pneumobile. The thesis summarizes knowledge in the field of vehicle aerodynamics and the principle of CFD simulations. The essence of the work is bonnet shape design of racing pneumobile Typhoon, developed at FME BUT, for lowest possible air resistance. CFD simulations are used to observe and analyse the influence of the bonnet shape on the aerodynamics properties. The designed shape solution of the bonnet significantly contributes to the reduction of aerodynamic drag compared to the existing bonnet. Thanks to this, the vehicle’s parameters are improved from maximum speed to the range. The acquired knowledge can also help in the further development of pneumobiles and in improving the setting of the computational model described in the work.
Description
Citation
ŠNAJDR, P. Návrh tvaru kapoty závodního vozidla na základě analýzy proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Jak budou jednotlivé díly kapoty upevněny k rámu vozidla? - zodpovězeno 2) Jakým způsobem by mohla hrubost sítě ovlivnit výsledky CFD analýzy? Případně jestli byla provedena citlivostní analýza na velikost prvků sítě? - zodpovězeno Ing.Nečas - Jaký vliv mají zavěsy kola na odpor vzduchu? Jaké další prvky jste uvažoval? - zodpovězeno doc.Svoboda - Porovnání dosažených výsledků? Co má na ně vliv? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO