Analyzátor síťových protokolů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá metódami detekcie protokolov na siedmej vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Zameriava sa na návrh a implementáciu systému schopného identifikovať aplikačné protokoly na základe obsahu dátovej časti paketu. Táto časť paketu obsahuje signatúry, ktoré analyzátor vyhľadáva pomocou regulárnych výrazov. Aplikácia je vytvorená v jazyku C s využitím knižnice libpcap, ktorá poskytuje API na odchytávanie sieťovej komunikácie.
Bachelor's thesis is concerned with methods of protocol detection at seventh layer of ISO/OSI network model. It focuses on proposal and implementation of a system which is able to identify aplication protocols from packet's data field. This part of packet contains signatures that the analyzer searches for using regular expressions. The application was written in C programming language using libpcap library that provides API for capturing network communication.
Description
Citation
HLÍSTA, J. Analyzátor síťových protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO