Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix realitní společnosti. V teoretické části jsou pojmy o marketingu a marketingovém mixu. V analytické části je zhodnocen současný komunikační mix a komunikační mix konkurence. V poslední části jsou návrhy na zlepšení marketingové komunikace.
This bachelor’s thesis focuses on communication mix of real estate company. In theoretical part there are described concepts of marketing and marketing mix. In ana-lytical part there is analysis of current communication mix and communication mix of competitors. In the last part there are proposals for improvement of marketing communication.
Description
Citation
SIWEK, D. Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Nebyly položeny. Otázky oponenta: Nebyly položeny. Ing. Pavel Mráček, Ph.D.: Připomínka k nevyhovujícímu formátování bakalářské práce. Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.: Proč v návrzích neuvádíte moderní nástroje typu aplikací? Kolik nemovitostí zprostředkuje realitní kancelář měsíčně k prodeji? Zodpovězeno. doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.: K jakému období se vztahuje kalkulace? Zabýval jste se i tím, jak si zkoumaná společnost stojí po ekonomické stránce? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO