Prevence kyberšikany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá má hravou formou poučiť používateľa o možných nástrahách internetu a teda aj prevencií pred kyberšikanou. Prvá kapitola práce sa zaoberá problematikou kyberšikany, popisuje charakteristické rysy, spôsoby, nástroje a dopady. Nasledujúca kapitola popisuje ako chrániť internetového používateľa pred tým aby sa nestal obeťou kyberšikany a rady ako sa správať, ak sa používateľ už stal obeťou kyberšikany. Tretia kapitola sa venuje návrhu aplikácie a implementačným detailom. V štvrtej kapitole sú popísané a graficky znázornené výsledky testovania aplikácie.
The main objective of the bachelor thesis is to create a mobile application for Android devices, which has a playful way to instruct the user about the potential dangers of the Internet and thus the prevention of cyberbullying. The first chapter is about the issue of cyberbullying, describes the characteristics, methods, tools and impacts. The next chapter describes how to protect internet user to avoid becoming a victim of cyber-bullying and advices on how to behave when the user is already a victim of cyberbullying. The third chapter is devoted to application design and implementation details. The fourth chapter describes and graphically shows the results of testing applications.
Description
Citation
ŠKUNDA, P. Prevence kyberšikany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prokeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
- Vysvětlete, způsobem jsou ukládány statistiky hráčů v telefonu. - Jaká statistika byla v práci použita? K čemu slouží? - Co znamená pojem "Kyberšikana"?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO