Návrh projektu výstavby areálu autoservisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodné metodiky projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci.
The bachelor thesis deals with the project proposal for the construction of a car service complex. The first part is consisted of definitions of theoretical analysis, which will be used in practical part of bachelor thesis. The second part is going to be used to introduce the company and analyze the current situation of the company. The last part contains the processed whole project preparation, which is ready for realization.
Description
Citation
DOBEŠ, J. Návrh projektu výstavby areálu autoservisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponentky práce – zodpovězeno doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. – Jak jste vypracoval SWOT analýzu? Jak jste vypracoval analýzu makroprostředí? - nezodpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. – Kterou metodiku projektového řízení jste ve své práci zvolil? – nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO