Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je praktický návrh víceúčelového napájecího zdroje pro galvanizační lázeň. V teoretické části práce jsou uvedeny jednotlivé technologické procesy galvanizace, na které je nutné parametry zdroje přizpůsobit, kompletní rozdělení pulsních DC/DC měničů bez transformátoru z hlediska pracovních kvadrantů a v poslední řadě způsoby jejich řízení. V této části je také uveden rozbor parametrů předpokládaného napájecího ss. zdroje XP Power HDS3000PS60. Závěr práce je pak věnován kompletnímu návrhu zapojení měniče, jeho konstrukci a následnému zprovoznění prostřednictvím počítačového softwaru LabVIEW.
The aim of the bachelor thesis is the practical proposal of the multipurpose power supply for the electroplating system. The individual technological processes of electroplating, for which the parameters of the source have to be adapted, are presented in the theoretical part. This part includes the entire division of pulse DC/DC converters without a transformer from the aspect of working quadrants and finally the ways of their controlling. There is also introduced the analysis of parameters of the presumed DC power supply XP Power HDS3000PS60. The conclusion of the thesis is focused on the entire proposal of converter wiring, its construction and subsequent commissioning through the software LabVIEW.
Description
Citation
PINĎÁK, M. Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně“. Student působí během obhajoby jistým dojmem. Není pochybná jeho důkladná příprava. Samotná prezentace je však poměrně špatně koncipována. Student totiž v prezentaci z velké části prezentuje spíše vytvořené desky plošných spojů, aniž by komisi předem blíže seznámil se samotnou koncepcí zdroje nebo schématy zapojení. Nakonec se však studentovi podařilo danou problematiku vysvětlit a komise byla spokojena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO