Reverzní logistika obalů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vysvětlení, jak probíhá reverzní logistika obalů ve společnosti Tierra Verde, s. r. o. Specifikuje, proces sběru a následného nakládání s obaly. Naskytuje pohled, jak výrobní společnosti zaměřené na ekologii řeší problematiku obalového hospodářství. Cílem práce je proces reverzní logistiky ve společnosti přiblížit a představit návrhy na zlepšení tohoto procesu.
The bachelor thesis is focused on the reverse logistics in company Tierra Verde. It specifies process of collection and the following loading of packaging. The thesis provides an analysis of how manufacture company focused on ecology deal with issues regarding trade with packaging. The aim of this thesis is to analyze the process of reverse logistics in company and to introduce improvements and suggestions for such process.
Description
Citation
MARKOVÁ, T. Reverzní logistika obalů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Jak velký byl vzorek dotazovaných subjektů? - plně zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Zvyšovaly by Vámi vznesené návrhy náklady společnosti? - plně zodpovězeno Ing. Luhan - Zkoušela jste segmentovat dotazované? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO