Maziva využívaná v technologii tváření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se využívají v jednotlivých tvářecích procesech, jejich rozdělení a použití. U každé kapitoly jsou uvedeny druhy maziv, které jsou využívané v technické praxi.
This thesis deals with the lubricants used in metal forming technology. Requirements for lubricant, grease and selection process of forming the necessary information to determine the desired properties of the lubricant. The thesis presents an overview of lubricants that are used in various forming processes, their distribution and use. In each chapter the types of lubricants that are used in engineering practice.
Description
Citation
TOLLRIAN, Z. Maziva využívaná v technologii tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student ve své obhajobě se zabýval dělením a využitím jednotlivých druhů maziv, ekologičnosti a bezpečnosti práce. Odpověděl dotazy s tématikou: rozhodující vlastnosti pro využívání v oblasti tváření, fosfátování ocelí a jejich výhody, povrchové vady materiálu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO