Analýza demografického vývoje obce Police

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. Hlavním cílem je vývoj vybraných ukazatelů a určení prognózy budoucího vývoje obce.
This bachelor thesis is focused on demographic development analysis in the village Police. It includes time series statistical metods and usage of their characteristics. The regression analysis is used for determination of the prognosis. The main goal are the development of selected indicators and determining the prognosis of future development of the village.
Description
Citation
JANOUŠEK, L. Analýza demografického vývoje obce Police [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího: zodpovězená otázky oponenta: zodpovězená doc. Zich: Jak jste zohladňoval v navrhové časti výsledky analýz? zodpovězená nedostatočně Ing. Štepník: Jakým způsobem ovlivní budování domu důchodcu s růstem počtu obyvatelstva? zodpovězená dr. Dydowicz: Nerelavantnost cílu práce: zodpovězená s výhradou
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO