Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví společnosti DAJAN spol. s.r.o. v období 2014–2018 a na návrhy jejího zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou část, sloužící k objasnění základních pojmů a interpretací. Analytickou část, kde jsou vypočítána reálná data společnosti a závěrečnou část věnovanou návrhům na zlepšení finanční situace firmy.
The bachelor thesis is focused on the analysis of financial health of company DAJAN spol. s.r.o. in period from 2014 to 2018 and suggestions for its improvements. The work is devided into the theoretical part, which serves to clarify the basic concepts and interpretation. The analytical part, where the real data about the company and the final part is dedicated to proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
HLAVOŇOVÁ, B. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Luhan: Jakým způsobem navrhujete postupovat při prověřování potencionálních odběratelů? Zodpovězeno Ing. Ptáček: Jaký je největší či nejbližší konkurent analyzované firmy? Zodpovězeno doc. Zich: Jak jste výsledky analýz zpracovaných v práci dále využila v návrhové čísti? Jaké další možnosti má marketing v případě rozhodování kam se dále zaměřit? Poznámka: některé z analýz nejsou zpracovány vhodným způsobem, případně pracují se zastaralými daty. Zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO