Šnekový dopravník pro dopravu zrna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu zrna. V práci je proveden výpočet hlavních částí šnekového dopravníku, návrh pohonu, návrh uložení šneku, pevnostní kontrola hřídele šneku a pevnostní kontrola žlabu. Výkresová dokumentace obsahuje celkový výkres sestavy, podsestavy všech uložení a svařovací sestavu žlabu.
This bachelor thesis deals with constructional solution and proposal of skew screw conveyor for transport of grain. In thesis is carried out calculation of main parts of screw conveyor, proposal of engine, proposal of enshrinement of screw, solidity review of screw shaft and solidity review of trough. Drawing documentation contains general device draw, subassemblies of all bearing lengths and welding subassembly of trough.
Description
Citation
PERNICA, M. Šnekový dopravník pro dopravu zrna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO