Studie procesního řízení zakázky se zaměřením na rozvoj podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky se zaměřením na rozvoj podnikání ve společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Tento podnik se věnuje výstavbě, rekonstrukcím a opravou silnic, dálnic a železnic, včetně mostů. Zde byla také analyzována zakázka, kterou jsem dopodrobna rozebrala a díky čemuž jsem navrhla určitá zlepšení zakázky spolu s doporučeními pro celkový rozvoj podnikání organizace. Vše je v souladu se spokojeností investora, zákazníka, ale i celé stavební společnosti.
Bachelor thesis deals with the process management of an order with a focus on business development in the company SWIETELSKY stavební s.r.o. This company dedicate to the construction, reconstruction and repair of roads, highways and railways, including bridges. The order was also analysed here, which I have examined in detail and thanks to this I proposed some improvements to the order together with recommendations for the overall development of the organization's business. Everything is in line with the satisfaction of the investor, the customer, but also the entire construction company.
Description
Citation
KELNAROVÁ, M. Studie procesního řízení zakázky se zaměřením na rozvoj podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázka vedoucího: Z analytické části a konkrétně ze závěrů SWOT analýzy v oblasti hrozeb - korupce. V jaké fázi by se dalo korupci zabránit? - odpovězeno částečně Otázky oponenta: Jaká by podle vás byla časová náročnost přípravy na projekt v praxi vašeho návrhu na zúčastnění se pracovního veletrhu na VŠB -TU v Ostravě? - odpovězeno Myslíte si, že by skutečně studenti středních škol a učilišť měli zájem o praxi, případně o brigádu a proč? - odpovězeno Myslíte, že firma by byla schopna se ucházet o více veřejných zakázek, kdyby měla dostatek kvalifikovaných pracovníků na technických a dělnických pozicích a nebyla by závislá na subdodavatelském plnění části zakázky? Jakým způsobem by těchto pracovníků měla dosáhnout? -odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D.,MBA Drobné připomínky ke zpracování SWOT analýzy. Jaký konkrétní návrh pro zlepšení řízení zakázky byste doporučila? - odpovězeno částečně Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D Jakým způsobem byly posuzovány hrozby pro SWOT analýzu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO