Sportovní vybavenost v kontextu místa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Území je řešeno jako lesopark, ve kterém jsou rozmístěna volnočasová sportovní hřiště, včetně objektu fotbalové akademie, kavárny a malých sezónních šaten. V území se nachází množství pohledových os, které směřují dále do města a tak na město navazují. Území je s městem dále spojeno novými pěšími přístupy. Fotbalová akademie je lineární objekt, jehož vizuelním prodloužením je kavárna. Obě hmoty protíná cyklostezka, která v území tvoří okruh. Fotbalová akademie je rozdělena na celoroční a sezónní provoz. Celý objekt je z pohledového liaporbetonu.
Area is a park with free-time sport fields including building of football academy, caffeteria and small seasonal dressing rooms. There are many axes of view in the area, which continues and connect together to the city. There are also new pedestrian ways to the area. Football academy is a linear building, which is optically connected with a caffeteria. Both buildings are crossed by the bycicle way. Football academy is devided into two parts - the year-long one and the seasonal one. The whole building is made of face liapor concrete.
Description
Citation
BÍLÝ, P. Sportovní vybavenost v kontextu místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) Ing.Tomáš Novotný (člen) Ing. Zdeněk Sendler (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO