Řízení pohledávek v obchodní korporaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy jsou společnosti navržena opatření vedoucí k efektivnějšímu řízení pohledávek a snížení počtu pohledávek po lhůtě splatnosti.
This bachelor thesis deals with the issue of receivables management in slected business company. Main focus is on overdue receivables. On the basis of financial analysis measures are proposed leading to more effective receivables management and to reduce the number of overdue receivables.
Description
Citation
OSKORIP, M. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-22
Defence
Otázka od oponenta - zodpovězeno Ing. Fojtů - Na straně 42 Vaší práce uvádíte přehled pohledávek společnosti po splatnosti. V roce 2018 je hodnota pohledávek po splatnosti 91 - 365 dnů nulová. Co se ve společnosti událo, že tomu tak je? - nezodpovězeno doc. Žižlavský - Co bylo důvodem tak vysoké hodnoty likvidity v roce 2016? - častečně zodpovězeno doc. Žižlavský - Jaké mají slabiny Vaše návrhy? - zodpovězeno doc. Žižlavský - Jak jste stanovil výši skonta 1,5 %? - nezodpovězeno doc. Žižlavský - Jaký vliv může mít úrok z prodlení na přátelské vztahy s obchodními partnery? - zodpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO